Parafia Św. Faustyny w Sękocinie

Jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego. 

Kronika Parafialna

Parafia została erygowana przez Ordynariusza Archidiecezji 24 maja 1993r. Utworzona z części parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach (parafia macierzysta), Św. Szczepana w Raszynie i Św. Marii Magdaleny w Magdalence. Akta metrykalne datowane są od 1993 roku. Budowniczym tego kościoła był proboszcz Parafii macierzystej w Pęcicach ks. kan. Mieczysław Rzepecki. Pierwotnie założono, że będzie to tylko kaplica katechetyczna według projektu inż. arch. Jerzego Szczepkowskiego.

Do parafii w obecnym kształcie terytorialnym należą: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las oraz Słomin. Do parafii należą także Laszczki, których mieszkańcy zachowali także prawo korzystania z posługi duszpasterskiej w macierzystej parafii - Raszyn.

Dzieło budowy kościoła i plebanii po ks. kan. Rzepeckim kontynuował pierwszy proboszcz tej parafii ks. prałat Józef Liczkowski. On też był inicjatorem budowy wieży kościelnej, arkady wejściowej i kaplicy oraz wieńczącego jego posługę dzieła jakim jest ołtarz główny.

W czerwcu 2009r. proboszczem został ks. kan. dr Zbigniew Grochal. W początkach jego posługi duszpasterskiej parafianie donatorzy ufundowali organy i chrzcielnicę.

W 2010 roku przed wejściem głównym została umieszczona figura Matki Bożej z Guadalupe opiekunki życia poczętego, która została sprowadzona z Meksyku. Osadzona na piramidzie głazów megalitycznych. W tym samym roku dokończono elewację zewnętrzną kościoła od strony zachodniej i południowej. Nad wejściem głównym umieszczono supraportę z piaskowca "Oko opatrzności Bożej".

W 2011 r. przebudowano i skrócono galerię chórową, a także zainstalowano kruchtę. Obok już posiadanych relikwii Św. Siostry Faustyny parafia otrzymała relikwie bł. Jana Pawła II i bł. Michała Sopoćki. Zaistniała konieczność zawieszenia tablic wotywnych od wdzięcznych parafian za uzyskane łaski. W tym samym roku zawieszono obrazy: przy wejściu na chór Św. Cecylii patronki muzyki kościelnej, a po prawej stronie prezbiterium - Świętych doktorów Kościoła: Bonawentury i Tomasza z Akwinu.

W 2012 roku w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej dokonano poświęcenia nowych ławek w prezbiterium i w kościele.

1 grudnia 2013r. ks. kanonik dr Zbigniew Grochal przeszedł na emeryturę, pozostając w parafii jako rezydent zaś posługę w parafii rozpoczął obecny ks. proboszcz.

Ważniejsze inwestycje w kolejnych latach:

2014r. przebudowano podziemia domu parafialnego gdzie powstała duża sala do spotkań oraz inne pomieszczenia użytkowe, w kościele zainstalowano nowe żyrandole i kinkiety, wymieniono nawierzchnię z kostki brukowej przed kościołem, wyremontowano dach domu parafialnego, zainstalowano oświetlenie wieży kościelnej oraz automat sterujący dzwonami. W kościele zawieszono obraz św. Teresy Benedykty od krzyża (Edyty Stein).

2015     Zainstalowano siedem dużych okien w kościele dębowe, trójszybowe

             wymieniono nawierzchnię wjazdu po wschodniej stronie kościoła

             wykonano izolację wodną i ocieplenie podpiwniczenia Domu Parafialnego po stronie wschodniej

             wyremontowano i pomalowano dach kościoła i wieży

             wykonano wiatrołap przy wejściu do Domu Parafialnego

2016     Zainstalowano dziesięć łukowych okien w kościele (dębowe, trójszybowe, siedem wyposażono w automaty otwierające).

2017     wykonano kompleksowy remont instalacji elektrycznej w kościele i Domu parafialnym, wymieniono rozdzielnię i zainstalowano skrzynki licznikowe na zewnątrz budynku

             Kupiono trzy duże dębowe ławki oraz cztery dębowe krzesła dla nowożeńców

2018     Wykonano podłączenie budynku do kanalizacji

             Wymieniono pion kanalizacyjny i wyremontowano trzy łazienki

             wykonano izolację wodną i ocieplenie podpiwniczenia Domu Parafialnego po stronie południowej

2019     Usunięto i zasypano niepotrzebny zbiornik na nieczystości i odtworzono nawierzchnię z kostki

             Wymieniono wszystkie rynny na kościele i Domu Parafialnym

             Ustawiono sześć słupów z latarniami, oświetlającymi parking

             wykonano izolację wodną i ocieplenie podpiwniczenia Domu Parafialnego po stronie zachodniej, wykonano nawierzchnię z płyt betonowych

             zainstalowano monitorig osiem kamer z urządzeniem rejestrującym

             wykonano ogrodzenie działki parafialnej od strony południowej

W parafii działają grupy: Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci, lektorzy, szafarze Komunii św.), Schola, Skauci, Żywy Różaniec, Apostolat Maryjny, Faustinum, Kościół Domowy.