Parafia Św. Faustyny w Sękocinie

Miłość nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.

Niedziela Palmowa 2020

 

Ogłoszenia parafialne

Niedziela PalmowaMęki Pańskiej- 5 kwietnia 2020r.

  1. Podziękowania

Raz jeszcze dziękuję p. Teresie i Jarosławowi Perzyna oraz Danucie i Bogdanowi Przybyszewskim za sprzątnięcie i przygotowanie świątyni oraz domu parafialnego na poprzednią niedzielę oraz złożenie zamiast kwiatów pieniężnego daru ołtarza. Ze względu na niewielką liczbę parafian uczestniczących w Mszach św. w obecnym czasie proponuję czasowo ograniczyć sprzątanie kościoła i robić to co drugi tydzień. Następne w kolejności rodziny proszę więc o przygotowanie kościoła w Wielkim Tygodniu, przed Niedzielą Wielkanocną.

O przygotowanie Grobu proszeni są w tym roku mieszkańcy Sękocina Starego.

Dziękuję parafianom, którzy korzystając z dyspensy udzielonej przez ks. Biskupa nie uczestniczą we Mszy św., a mimo to dbają o utrzymanie swojej parafii poprzez złożenie przelewem na rachunek bankowy ofiary na tacę. Numer rachunku parafialnego znajduje się na stronie parafialnej w zakładce "Kontakt". Dziękuję także za ofiary składane w kościele (na tacę, do puszki na filarze) oraz w kancelarii parafialnej.

 

  1. Służba Boża

Ze względu na obecne zarządzenia władz państwowych nie odbędą się w najbliższym czasie żadne spotkania ani uroczystości. Nie odbędą się także nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Nie odbędzie się też w przewidywalnej przyszłości uroczystość bierzmowania. Trudno przewidzieć jaka będzie sytuacja w maju w czasie pierwszych Komunii św.

Ksiądz Kardynał udzielił wszystkim Diecezjanom dyspensy (zwolnienia) od obowiązku udziału we Mszy św. do odwołania.

Zgodnie z nakazami władz państwowych oraz wydanymi na ich podstawie zarządzeniami ks. Biskupa przebieg liturgii Wielkiego Tygodnia w naszym kościele będzie następujący:

Od Wielkiego Poniedziałku do Środy kościół jest otwarty w dni powszednie od 1600. Można w tym czasie skorzystać z sakramentu pokuty. Msze św. sprawowane są z ograniczeniem uczestników do pięciu osób. W praktyce więc mogą tylko być obecni członkowie rodziny, która zamówiła intencję mszalną. Odwiedziny chorych leżących w domach odbywają się według indywidualntych ustaleń.

W Wielki Czwartek odprawiona zostanie w naszym kościele Msza św. Wieczerzy Pańskiej o 1800 , w której także będzie mogło uczestniczyć tylko pięć osób czyli rodzina, która zamówiła intencję mszalną. Po Mszy św. Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum, nie będzie w tym roku tzw. Ciemnicy.

W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża odprawiona zostanie w pustym kościele (bez udziału wiernych) w godzinie śmierci Pana Jezusa czyli o 1500. Kościół w tym czasie będzie zamknięty. Po zakończonej liturgii (około 1600) Najświętszy Sakrament przeniesiemy do Grobu. Kościół zostanie otwarty i będzie możliwość modlitwy i prywatnej Adoracji Krzyża (przy czym pocałunek należy zastąpić pokłonem). Należy upewnić się, że jednorazowo nie przebywa w kościele więcej niż pięć osób. Adoracja w Grobie będzie możliwa do godz. 1900. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Będzie ona miała charakter prywatny. Proszę wszystkich o odmówienie w domach każdego dnia Koronki do Miłosierdzia Bożego.

W Wielką Sobotę nie będzie publicznego, liturgicznego święcenia pokarmów. W kościele wyłożone zostaną kartki z obrzędem pobłogosławienia pokarmów, który należy odprawić w domu przed niedzielnym śniadaniem wielkanocnym. Można ten tekst pobrać ze strony Archidiecezji https://archwwa.pl/wp-content/uploads/2020/03/obrz%C4%99d-b%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwa-sto%C5%82u-przed-uroczystym-posi%C5%82kiem-w-niedziel%C4%99-Zmartwychwstania-Pa%C5%84skiego.pdf   Kościół będzie otwarty od 900 do 1500. W tym czasie będzie możliwość prywatnej modlitwy przy Grobie Pana Jezusa na takich samych zasadach jak w Wielki Piątek wieczorem. W sobotę będzie można otrzymać butelkę z wodą święconą. Będą one wystawione na stoliku wewnątrz kościoła. Jak zawsze przy tej okazji będzie można złożyć ofiarę do puszki przeznaczoną na dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego naszej młodzieży i dzieci w sierpniu. Wieczorem odprawiona zostanie uroczysta Msza św. Wigilii Paschalnej bez udziału wiernych. Kościół w tym czasie, oraz po liturgii będzie zamknięty.

W Niedzielę Zmartwychwstania nie będzie w tym roku rezurekcji czyli procesji obwieszczającej zmartwychwstanie. W związku z tym Msze św. odprawione zostaną o 900, 1100 i 1700. Podobno od Niedzieli Wielkanocnej przepisy państwowe mają zazwalać na uczestnictwo we Mszy św. maksymalnie 50 osób, łącznie z Liturgiczną Służbą Ołtarza. Pierwszeństwo będą miały osoby zamawiające na daną godzinę intencję mszalną. W drugi dzień świąt Msze św. odprawione zostaną także o stałych godzinach niedzielnych.